vargonai

vargonai
vargõnai sm. pl. (2) KBII60, K, J, Rtr, LVIV478, Š, , NdŽ, , MuzŽ, vargónai (1) Š nj. 1. R273, ŽCh6, 365, Sut, D.Pošk, S.Dauk, M, L, LL131, ŠT153 pučiamasis klavišinis muzikos instrumentas: Skambina vargonais KlM27. Ant vargonų žaist, į vargonus žaist . Kažkur čia pat vyksta pamaldos, girdėti vargonų muzika, vienbalsis giedojimas J.Gruš. Grajijo i su vargõnais, i su trūbais, i su visoms muzikoms Nt. Vargõnai liuob grajyti, o žmonys gieda Klp. Palipk aukštai, kur vargõnai grajija, i giedok ten Šts. Dūduoja an vargõnų JnšM. Kad paleido vargonùs – net bažnyčia dreba Prn. O tas vaikis išsigandęs ančbildėjo ten, kur vargõnai Akm. Kretingos varpai, o Kražių vargõnai gražūs Lietuvo[je] Krž. Reti daiktai: Šiaulių bažnyčia, Kretingos vargonai, Kražių varpai VP40. Ale kad Salamiesčio vargõnai užsikišę, teipgi duslūs, seniau kad užgros, tai trenkia bažnyčia Slm. Jau giesmės skamba, vargonai gaudžia RD147. Kunigai gieda, vargonai griežia LB148. Tu vargõnų bei cimbolų niekini garsą K.Donel. Garbinkit gi būbnais, strūnomis ir vargonais, išpažindami gi, juog ans ant visų ponas PK102. Vieną vakarą, kad buvo nišparas, atėjo ir jis, pasilipo ant viškų (pas vargonus) ir pasislėpė BsPII45. Ir sulaužė vargonus, ir sukūlė cimbolus KlvD305. Triūbos tėst mano vargõnai Jrk41. Kam der marčios danteliai? – Giltinei vargonai NS722(Brž). Kad nujojau pas bažnyčią, vargonėliai ūžia BsO387. Kavosim kavosim savo mielą bernelį su varpeliais, vargonė̃liais, su didžiu gražumėliu JD204. O ir pradėjo vargonùžiais giedoti, o ir pradėjo mūs seselė raudoti JV131. | prk.: Kai įsisiaučia audra, užgroja pušynų vargonai K.Bor. Čia ne plaučiai, o vargõnai Dg. | Kad jau vargõnai (balsas) susgadino (pagedo Mrs) LKKXIII137(Grv). ^ Nesinori klausyti ankstyvųjų ir vėlyvųjų vargõnų (barnių), ir dar be mišių Snt. Visi gudrūs, su liežuviu duoda kaip su vargõnais Krš. Ka i gerklę turi: atidaro – tai kai vargõnai (apie stiprų balsą) Slv. Ir medžiai, šermenų giesmes giedodami, pravirko, ir lyg vargonai gaudė girios J.Aist. Vaikščioja kai su vargõnais (apie sergantį astma) Švnč. O čia tie vaikeliai kai vargonai – vienas storiau, kitas ploniau LMD(Ldvn). Kiškis pilkas, kojos ilgos, dantys kai vargonai LTR(Srj). Svoteliai riduliai, svoteliai riduliai, dėl ko jūsų, dėl ko jūsų danteliai kaip vargonai? LTR(Tj). Andarokas kai vargonai, kai eina, tai dūlkt, dūlkt Gs. Tamposi kap boba ant vargonų LTR(Vlkv). Ubage, šlivi, vargõnų mýt! (sakoma nebegalinčiam dirbti) Šk. Pro vargonus, pro žiūronus penki vilkai kiaulę neša (valgo mėsą) LTR. 2. žr. vargoninė: Aš an vargõnų ejau giedot Vlk. An vargõnų gieda OZ61. Varganista an vargõnų, o kunigas pas altorių DrskD151.
◊ vargonùs uždarýti nutilti: Nu lei pasiuntas, lei uždãro vargonùs Trk.
vargonùs paléisti garsiai pravirkti: Paléido vargonùs ir bliauna kaip veršis Jnš. Tai dabar, ko paléidai vargonùs, ar nenuštilsi? Slv.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • vargonai — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Daugiavamzdis pabūklas, kuriame greitašaudos didinimas buvo pasiektas didinant vamzdžių skaičių (iki 50 s ir daugiau). Naudotas XVI–XVII a. Vamzdžiai buvo sudedami keliomis eilėmis ant ypatingo rėmo; šaudoma… …   Artilerijos terminų žodynas

  • vargonai — vargõnai dkt. Gróti vargõnais …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • organ — vargonai statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Daugiavamzdis pabūklas, kuriame greitašaudos didinimas buvo pasiektas didinant vamzdžių skaičių (iki 50 s ir daugiau). Naudotas XVI–XVII a. Vamzdžiai buvo sudedami keliomis eilėmis ant ypatingo rėmo;… …   Artilerijos terminų žodynas

  • орган — vargonai statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Daugiavamzdis pabūklas, kuriame greitašaudos didinimas buvo pasiektas didinant vamzdžių skaičių (iki 50 s ir daugiau). Naudotas XVI–XVII a. Vamzdžiai buvo sudedami keliomis eilėmis ant ypatingo rėmo;… …   Artilerijos terminų žodynas

  • vargoninkas — vargõninkas ( nykas Pv, DrskŽ, Sn), ė smob. (1) Š, NdŽ, DŽ1, KŽ, Yl, Sd, Upt, Pin, Vlk, Btrm, (3b), vargoniñkas ( nỹkas Str) (2); N, ŠT153 žr. 2 vargonininkas 1: Korai prapuolė, vargonỹkai nusimainė (pasikeitė) GrvT79. Čedasų vargonai – tai… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • Jeronimas Kačinskas — or Jeronimas Kacinskas (17 April 1907 – 15 September 2005[1][2]) was a Lithuanian born American composer. Kačinskas was born in Viduklė, Lithuania, to the family of a church organist. He studied music at the National Conservatory of Lithuania in… …   Wikipedia

  • Griskabudis — 54.8523.1666666666677Koordinaten: 54° 51′ N, 23° 10′ O Griškabūdis ist ein litauischer Ort im Kreis …   Deutsch Wikipedia

  • Орган (инструмент) — Орган Классификация Духовой инструмент Диапазон …   Википедия

  • Орган (музыка) — Орган Классификация Духовой инструмент Диапазон …   Википедия

  • Органист — Орган Классификация Духовой инструмент Диапазон …   Википедия

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”